17/9/16Ιστορία Γ΄, 1η Ενότητα - 3. Οι θεές του Ολύμπου