15/10/16


10. Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών