15/10/16


11. Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό